BRT车辆内的语音广播

阿姆斯特丹   (2011.07)
开普敦   (2012.07)
乌得勒支   (2010.07)
巴黎   (2016.02)
卡利    仅在一些干线车辆上 (2013.07)
乌鲁木齐   (2015.11)
波哥大   (2013.07)
莱昂   (2013.06)
厦门   (2015.12)
布里斯班   (2015.08)
兰州   (2015.10)
雅加达    在较新的车辆上 (2013.03)
常德   (2013.03)
连云港   (2013.01)
盐城   (2015.07)
常州   (2015.11)
利马   (2011.07)
宜昌   (2015.08)
成都   (2015.11)
洛杉矶   (2013.07)
银川   (2015.11)
大连   (2014.03)
曼谷    在2011年10月18日下午, 车上乘客信息没有正常工作(调查了两部车) (2011.10)
伊斯兰堡   (2015.12)
广州   (2014.09)
名古屋    司机用麦克风通知 (2013.10)
伊斯坦布尔   (2012.07)
杭州   (2015.07)
墨西哥城   (2013.07)
约翰内斯堡   (2012.07)
合肥   (2015.11)
南特   (2011.07)
郑州   (2015.04)
吉隆坡   (2015.11)
普纳   (2015.12)
中山   (2015.07)
济南   (2014.07)
绍兴   (2013.11)
舟山   (2014.03)

=部分