BRT总站数量

库里提巴 18     (一月-11)
波哥大 7    加上6个换乘站 (不包括机场和Carrera 10走廊) (七月-13)
杭州 6    走廊1/2/3各有3/1/2个终点站 (七月-15)
墨西哥城 6     (七月-13)
枣庄 6    枣庄西站, 京沪高铁枣庄站, 山亭汽车站, 峄城汽车站, 客运换乘中心, 台儿庄站 (三月-14)
莱昂 5     (六月-13)
乌鲁木齐 5     (十一月-15)
北京 4     (六月-15)
厦门 4    Diyi Matou, Qianpu Shuniuzhan, Xiamen Beizhan, Tong'an Shuniuzhan (十二月-15)
伊斯坦布尔 4     (七月-12)
常州 3    1号线两个, 2号线一个 (十一月-15)
合肥 3    Yaohai, Shushan and Longgang (十一月-15)
利马 3    Estacion Central, Estacion Matellini, Naranjal (七月-11)
洛杉矶 3    North Hollywood, Warner Center Transit Hub, Chatsworth (七月-13)
开普敦 2     (七月-12)
曼谷 2     (十月-11)
普纳 2     (十二月-15)
银川 2    银川西站和汽车站 (十一月-15)
伊斯兰堡 2    Though station size similar; just u-turns added (十二月-15)
舟山 2    东门和东岗 (三月-14)
成都 1     (十一月-15)
大连 1     (三月-14)
名古屋 1    Ozone station (十月-13)
绍兴 1    绍兴北站 (十一月-13)
宜昌 1     (八月-15)
中山 1    Huojugongjiao Suniu (七月-15)
布里斯班 0    运营模式不要求专门的BRT终点站 (八月-15)
广州 0    运营模式不要求专门的BRT终点站 (九月-14)
吉隆坡 0     (十一月-15)
南特 0     (七月-11)
乌得勒支 0     (七月-10)