BRT标准评分(金奖,银奖,铜奖,非BRT)

波哥大     (七月-13)
广州     (九月-14)
利马     (七月-11)
宜昌     (八月-15)
布里斯班     (八月-15)
成都     (十一月-15)
卡利     (七月-13)
库里提巴    Green Line corridor Gold, others Silver (一月-11)
莱昂     (六月-13)
兰州     (十月-15)
墨西哥城     (七月-13)
厦门     (十二月-15)
伊斯坦布尔     (七月-12)
约翰内斯堡    Phase 1A Silver, Phase 1B Bronze (七月-12)
常州     (十一月-15)
基多     (十月-08)
吉隆坡     (十一月-15)
济南     (七月-14)
开普敦     (七月-12)
连云港     (一月-13)
洛杉矶     (七月-13)
曼谷     (十月-11)
南特     (七月-11)
雅加达    Corridor 1 is Silver, others Bronze (三月-13)
盐城     (七月-15)
银川     (十一月-15)
伊斯兰堡     (十二月-15)
郑州     (四月-15)
中山     (七月-15)
北京 初级BRT    Corridor 1 is Bronze, others Basic BRT or non-BRT (六月-15)
常德 初级BRT     (三月-13)
大连 初级BRT     (三月-14)
合肥 初级BRT     (十一月-15)
枣庄 初级BRT    Corridor 1 is Bronze, others Basic BRT or non-BRT (三月-14)
舟山 初级BRT     (三月-14)
杭州 不是BRT    Corridor 1 is Bronze, others Non-BRT (七月-15)
乌鲁木齐 不是BRT    Corridor 1 is Bronze, others Non-BRT (十一月-15)