Fleet of 18m or larger BRT buses

波哥大 1,215    不包括机场和Carrera 10走廊 (七月-13)
北京 319     (六月-15)
利马 300     (七月-11)
伊斯坦布尔 300    不含9.7公里长的西延段 (七月-12)
墨西哥城 247    12台25米长双铰接车, 235台18米的铰接车 (七月-13)
成都 232     (十一月-15)
卡利 220     (七月-13)
雅加达 196     (三月-13)
乌鲁木齐 190    Data for line 1 and 2 only (十一月-15)
杭州 143     (七月-15)
常州 133     (十一月-15)
济南 120    65 Zhongtong, 55 Neoplan (七月-14)
布里斯班 90     (八月-15)
厦门 82    as of June 2013 (十二月-15)
伊斯兰堡 68     (十二月-15)
银川 60     (十一月-15)
巴黎 41    Irisbus Agora Euro 3 18米公交车 (May 2010). Only 37 in use in June 2011 (二月-16)
合肥 41     (十一月-15)
广州 36     (九月-14)
大连 32     (三月-14)
连云港 30     (一月-13)
宜昌 30     (八月-15)
兰州 20     (十月-15)
南特 20     (七月-11)
盐城 20     (七月-15)
枣庄 7     (三月-14)
中山 6    6 18m buses, 15 12m buses, 60 9m buses (七月-15)
常德 3     (三月-13)
吉隆坡 0     (十一月-15)
洛杉矶 0     (七月-13)
曼谷 0     (十月-11)
舟山 0     (三月-14)